ul. Celna 1/117
70-644 Szczecin
Tel.: +48 91 462-33-92
Fax:+48 91 462-49-02
E-mail: info@sir.org.pl
Konto bankowe:
89 1140 2004 0000 3502 7735 9249
English (United Kingdom)

 O STOWARZYSZENIU

  Stowarzyszenie jest organizacją non-profit działąjącą w Polsce od 2003 roku.
Główne cele SIR są następujące:
 • reprezentacja środowiska zawodowego członków
 • wspieranie rozwoju rynku rybnego w Polsce
 • popularyzacja zagadnień zdrowego żywienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkty rybne
 • upowszechnianie zasad etyki kupieckiej w działalności handlowej
 • Członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia (polskie osoby fizyczne zajmujące się zawodowo importem ryb) oraz członkowie wspierający (osoby prawne) tworzą obecnie reprezentację dwudziestu czterech podmiotów gospodarczych (patrz lista w zakładce CZŁONKOWIE) zajmujących się importem, przetwórstwem, eksportem, przechowalnictwem i logistyką w branży rybnej.
  Przedsiębiorstwa stowarzyszone w SIR mają w swojej ofercie pełną gamę ryb i produktów rybnych występujacych na polskim rynku i są w stanie odpowiedzieć na każde wyzwanie ze strony operatorów handlowych i konsumentów. SIR jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb (PSPR).
  Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS - Rejestr Stowarzyszeń pod numerem 0000161658 i posiada NIP 955-207-68-91.

    © bySIR