ul. Celna 1/117
70-644 Szczecin
Tel.: +48 91 462-33-92
Fax:+48 91 462-49-02
E-mail: info@sir.org.pl
Konto bankowe:
89 1140 2004 0000 3502 7735 9249
English (United Kingdom)

 Sprawy bieżące

   *
  21 marca 2019 w Szczecinie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia. Zebranie przyjęło sprawozdania ustępujących władz SIR (zarząd i komisja rewizyjna) i udzieliło im absolutorium z wykonania obowiązków w minionej kadencji 2017-2019. W wyniku wyborów wyłonione zostały nowe-stare władze – zarządowi i komisji rewizyjnej w niezmienionym, dotychczasowym składzie zebranie powierzyło mandaty na 9. kadencję.
  *
  ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO. NOWY NR:
  89 1140 2004 0000 3502 7735 9249
  © bySIR