ul. Celna 1/117
70-644 Szczecin
Tel.: +48 91 462-33-92
Fax:+48 91 462-49-02
E-mail: info@sir.org.pl
Konto bankowe:
56 1440 1143 0000 0000 1110 9028
English (United Kingdom)

 Sprawy bieżące

      *
    23 marca 2017 w Szczecinie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia. Zebranie przyjęło sprawozdania ustępujących władz SIR (zarząd i komisja rewizyjna) i udzieliło im absolutorium z wykonania obowiązków w minionej kadencji 2015-2017. W wyniku wyborów wyłonione zostały nowe-stare władze – zarządowi i komisji rewizyjnej w niezmienionym, dotychczasowym składzie zebranie powierzyło mandaty na kolejną kadencję.
  © bySIR